Registratieformulier grensoverschrijdende verkoop op afstand van tabaksproducten, elektronische sigaretten of navulverpakkingen

Nieuws voor ondernemers

Om digitaal zaken te kunnen doen met de overheid heeft u als ondernemer vanaf 1 januari 2015 eHerkenning nodig. Als u diensten wilt afnemen bij de NVWA moet u inloggen met eHerkenning. Op deze website vindt u het stappenplan voor het aanvragen van eHerkenning. U hebt een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Het aanschaffen van eHerkenning duurt meestal een aantal dagen.

Meer informatie over eHerkenning.

Registratie grensoverschrijdende verkoop op afstand vanuit Nederland

Met het registratieformulier doet u een verzoek om zich te laten registreren als detaillist die grensoverschrijdende verkoop op afstand wilt aanbieden van tabaksproducten, elektronische sigaretten of navulverpakkingen aan consumenten in de Europese Economische Ruimte (EER) buiten Nederland. Dit is alleen toegestaan als in het andere land binnen de EER deze grensoverschrijdende verkoop ook wordt toegestaan. U moet zich ook registreren in die landen binnen de EER waar u uw producten aanbiedt.

Zorg dat u op de hoogte bent en zich conformeert aan de nationale eisen die in de betreffende landen gelden. Denk daarbij aan eisen over een leeftijdsgrens voor de verkoop van deze producten of aan de verpakkings- en etiketteringseisen. Maar ook aan de accijnswetgeving.

Als u grensoverschrijdend producten vanuit Nederland wilt aanbieden aan consumenten die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, dan hoeft u zich niet te registreren in het kader van de Tabaks- en rookwarenwet.

U wilt zich laten registreren conform artikel 5.5 van het Tabaks- en rookwarenbesluit en het gestelde in artikel 5.1 van de Tabaks- en rookwarenregeling, gelet op het bepaalde in artikel 9a, eerste lid van de Tabaks- en rookwarenwet. Op basis van de ingevulde gegevens wordt besloten of u geregistreerd wordt. Dit besluit ontvangt u middels een beschikking. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd dan wordt uw handelsnaam en website vermeld op een lijst die op de website van de NVWA openbaar wordt gemaakt.

Bestaande detaillist

Biedt u reeds tabaksproducten, elektronische sigaretten of navulverpakkingen aan vanuit Nederland aan consumenten in landen van de Europese Economische Ruimte? U moet zich ook registreren. In de periode tussen indiening en ontvangst van de beschikking mag u de grensoverschrijdende verkoop op afstand blijven aanbieden. Als de aanvraag tot registratie niet wordt gehonoreerd, dan is het niet langer toegestaan om grensoverschrijdende verkoop op afstand aan te bieden aan consumenten binnen de EER.

Meer informatie