Regels leeftijdsgrens verkoop tabak

Verkoopt u tabaksproducten of aanverwante producten? Zoals elektronische sigaretten en navulverpakkingen, met en zonder nicotine, elektronische verhittingsapparaten en voor roken bestemde kruidenproducten. Dan heeft u te maken met de regels voor de leeftijdsgrens bij verkoop. Voor de verkoop van deze producten geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar. Vanaf 1 juli 2022 geldt de leeftijdsgrens ook voor elektronische verhittingsapparaten.

Regels leeftijdsgrens

De verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten is alleen toegestaan aan personen die ouder zijn dan 18 jaar. U dient bij de verkoop de leeftijd van de koper aan de hand van een geldig identiteitsbewijs vast te stellen. Alleen als de koper duidelijk ouder is dan 18 jaar hoeft u de leeftijd niet vast te stellen.

De verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten aan personen van wie niet is vastgesteld dat zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, is verboden. U hoeft de leeftijd niet vast te stellen als de koper duidelijk ouder is dan 18 jaar.

Is niet helemaal duidelijk of de koper minstens 18 jaar is? Dan moet u de leeftijd vaststellen aan de hand van een geldig identiteitsbewijs zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Pasjes zoals een OV chipkaart, een schoolpas of een studentenpas zijn geen geldige identiteitsbewijzen.

In uw verkooplocatie/ -ruimte moet u duidelijk zichtbaar en goed leesbaar aangeven wat de leeftijdsgrens voor tabaksverkoop is.
De leeftijdsgrens geldt ook bij verkoop via tabaksautomaten en internet.

Voorbeelden verkooppunten:

  • horeca
  • supermarkten
  • tabaksspeciaalzaken
  • tankstations
  • avondwinkels, kiosken, drogisterijen, e-sigarettenwinkels e.d.

Controle leeftijdsgrens

De controle van de NVWA is onaangekondigd en bestaat uit een observatie of een testkoop. Bij een observatie controleert de toezichthouder inspecteur uw werkwijze tijdens een kooppoging door een jonge koper.

Vanaf 1 januari 2020 zet de NVWA bij haar leeftijdsgrenstoezicht ook 17-jarige testkopers in.

Testkoopmethode leeftijdsgrens tabak
 

Boetes

Is tijdens een inspectie geconstateerd dat u tabak heeft verkocht aan een jongere onder de 18 jaar? Dan stelt de NVWA een rapport van bevindingen op. Hierin staat de overtreding beschreven.

Afhankelijk van de inspectiehistorie en de grootte van het bedrijf, varieert de boete voor het overtreden van de leeftijdgrens van 1.360 tot  9.000 euro. Als de NVWA binnen 12 maanden 3 overtredingen van de leeftijdgrens constateert, dan kunnen wij de tabaksverkoop tijdelijk stilleggen (3-strikes-out).

Meer informatie over de boetes en de 3-strikes-out