Tabakscontrole

Herkent u deze?

De NVWA heeft dan een positieve terugkoppeling gegeven naar aanleiding van een leeftijdgrenscontrole bij de verkoop van tabaks- en rookwaren. Het kaartje is bedoeld als positief signaal voor diegene die de leeftijdgrensregels naleeft. Op deze wijze wil de NVWA stimuleren dat medewerkers op de juiste manier blijven handelen.

Als de regels worden overtreden volgt een boete. Medewerkers die de regels naleven krijgen een compliment van de NVWA-inspecteur in de vorm van een NIX-kaartje. Dit laatste is aan de orde als de verkoper de leeftijd van een jong ogende koper op een juiste wijze vaststelt aan de hand van een identiteitsbewijs. En op basis daarvan tabaks- en rookwaren verkoopt omdat de koper 18 jaar of ouder is of de verkoop weigert omdat de persoon nog geen 18 jaar is.

De medewerker ontvangt van de NVWA-inspecteur direct na de controle bovenstaand NIX-kaartje. Daarop staat dat er een leeftijdsgrenscontrole is uitgevoerd waarbij de medewerker op dat specifieke moment correct handelde. De naam van de medewerker wordt ter plekke op het kaartje geschreven.

Het uitreiken van de kaartjes vindt plaats gedurende bepaalde periodes. Naast deze werkwijze vinden ook reguliere leeftijdsgrenscontroles plaats. Bij een overtreding van de leeftijdsgrens wordt een maatregel genomen.

Met vragen kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum van de NVWA.

Zie ook

  • NIX18 Niet roken, niet drinken