Rapportageverplichting producenten, importeurs, groothandelaren

Als producent, importeur of groothandelaar bent u verplicht:

  •  Van alle merken en typen tabaksproducten en aanverwante producten (elektronische sigaretten en navulverpakkingen/patronen - beide met en zonder nicotine - en voor roken bestemde kruidenproducten) die u produceert een lijst in te dienen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Meer informatie hierover op de website van het RIVM.
  • Gegevens over de emissieniveaus en ingrediënten te verschaffen voordat nieuwe of gewijzigde producten op de markt worden gebracht.
  • Jaarlijks verslag te doen van verkoopvolumes per merk en type.
  • Alle interne en externe marktonderzoeken in te dienen.

De indiening verloopt via het Common Entry Gate System. Het EMTOC systeem is komen te vervallen. Meer informatie vindt u op de website van de Europese Commissie.

De kosten van het RIVM die samenhangen met de ontvangst, opslag, verwerking en analyse van de verstrekte gegevens en bescheiden worden in rekening gebracht. Uitgezonderd de vóór 1 januari 2019 ingediende gegevens voor nieuwe/gewijzigde elektronische dampwaar zónder nicotine.