Reclame voor tabaksproducten en aanverwante producten in uitgezonderde speciaalzaken

Vanaf 1 juli 2022 is reclame voor tabaksproducten en aanverwante producten alleen nog onder voorwaarden toegestaan in uitgezonderde speciaalzaken. Reclame aan de gevel, in de etalage of achter de winkelruit is vanaf 1 juli 2022 voor alle verkooppunten verboden.

Verbod op gevelreclame en etalagereclame vanaf 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 vervallen alle oude regels voor gevelreclame en etalagereclame. In de praktijk betekent dit dat u het volgende moet aanpassen of verwijderen in uw speciaalzaak:

 • de luifels
 • het uithangborden aan de gevel
 • de stickers op de ramen
 • de reclameposters

Uitzondering voor historische materialen aan de gevel

Het verbod op gevelreclame en etalagereclame geldt niet voor historische materialen op monumentale panden die tot het nationaal of gemeentelijk cultureel erfgoed behoren. Het maakt daarbij niet uit of het tabaksmerk nog in de handel is.

Let op

Deze historische materialen mogen op geen enkele wijze uitstralen dat roken positief is voor de gezondheid.

Aanduiding speciaalzaak of aanduiding verkoop tabak of aanverwante producten op de voorgevel

Als u een verkooppunt heeft voor tabaksproducten en aanverwante producten, dan mag u dat kenbaar maken. U kunt uw bedrijfsnaam vermelden op uw voorgevel of winkelruit. Of u mag een aanduiding op uw voorgevel of winkelruit zetten met de mededeling dat u tabaksproducten en/of aanverwante producten verkoopt. Beide is niet toegestaan.

Staat op uw voorgevel dat u tijdschriften en kranten verkoopt of dat er zich een OV-chipkaart-oplaadpunt in uw winkel bevindt? Dan moet de aanduiding over de producten die u verkoopt, zoals 'Tabak', 'Rookwaren' of 'Dampwaren', vergelijkbaar zijn met de aanduidingen over tijdschriften of over OV-chipkaarten. Bovendien mag deze ook niet opvallender zijn dan de andere aanduidingen.

De aanduiding mag slechts een keer op de voorgevel of winkelruit staan en moet sober en neutraal zijn.

Voorbeeld

U mag dus bijvoorbeeld wel eenmaal  ‘tabaksspeciaalzaak’ of ‘dampwinkel’ op uw winkelruit vermelden, gevolgd door de naam van uw winkel. Blijkt uit uw bedrijfsnaam niet dat u tabak of aanverwante producten verkoopt? Dan mag u bijvoorbeeld 'Tabak' of 'Rookwaren' op uw gevel zetten.

Niet te opvallend, want dan is het reclame

Deze aanduidingen (tabaksspeciaalzaak of tabak) mogen niet te opvallend zijn. Ze mogen niet leiden tot het promoten van tabak of aanverwante producten. In dat geval wordt de aanduiding als reclame gezien. U mag bijvoorbeeld geen grote neonkleurige letters gebruiken.

Wat ook niet mag is een aanduiding die onderscheid maakt tussen een uitgezonderde speciaalzaak (waar nog reclame voor mag worden gemaakt) en een gewoon tabaksverkooppunt.

Winkelnaam is merknaam

Is uw winkelnaam een merknaam van een tabaksproduct of aanverwant product? Dat moet deze naam voldoen aan de regels van het verbod op brandextension (artikel 5a en artikel 5, vijfde lid van de Tabaks- en rookwarenwet).

Dat betekent dat u terughoudend moet zijn met het vermelden van de winkelnaam op de gevel of winkelruit. Uw winkelnaam mag geen reclame maken voor het merk.

Voorschriften reclame in de winkel

Alleen fysieke reclame-uitingen zijn toegestaan

In een uitgezonderde speciaalzaak zijn onder voorwaarden alleen fysieke reclame-uitingen toegestaan van tabaksproducten en aanverwante producten, zoals:

 • posters
 • displays
 • lichtbakken en
 • tv-schermen

Voorwaarden fysieke reclame-uitingen

Er zijn 3 voorwaarden voor fysieke reclame-uitingen:

 1. niet op jongeren gericht
 2. geen positief verband met de gezondheid
 3. moet de juiste gezondheidswaarschuwing bevatten

Reclame mag geen positief verband leggen met gezondheid

Reclame in een uitgezonderde speciaalzaak mag op geen enkele wijze een positief verband met gezondheid leggen. Claims als ‘minder schadelijk voor de gezondheid’ zijn niet toegestaan. U mag ook niet suggereren dat het ene product gezonder is dan het andere.

Verpakkingen moeten de juiste gezondheidswaarschuwing bevatten

Reclame voor tabaksproducten en aanverwante producten kent verschillende gezondheidswaarschuwingen. Hieronder geven we per product de juiste gezondheidswaarschuwing.

Voor roken bestemde tabaksproducten

Roken is dodelijk

Rookloze tabaksproducten

Tabaksproducten zijn dodelijk

Elektronische sigaretten of navulverpakkingen

Nicotine is zeer verslavend

Elektronisch verhittingsapparaat, een elektronische sigaret zonder nicotine, navulverpakking zonder nicotine of een patroon zonder nicotine

Dit product schaadt uw gezondheid

Voor roken bestemde kruidenproducten

Het roken van dit product schaadt uw gezondheid

Wat zijn reclame-uitingen?

De tekst van de gezondheidswaarschuwingen beslaat ten minste 15 procent van het totale oppervlak van de reclame. Het oppervlak van de reclame-uiting wordt daarbij bepaald door de feitelijke uiting of uitingen, zoals:

 • woorden
 • afbeeldingen
 • specifieke merkgerelateerde kleuren of kleurenschema’s
 • afbeeldingen van het merk
 • merklogo
 • merknaam

Grootste gezondheidswaarschuwing duidelijk zichtbaar

U moet afbeeldingen van verpakkingen van tabaksproducten in een uitgezonderde speciaalzaak zodanig weergegeven dat de tekst van de grootste gezondheidswaarschuwing duidelijk zichtbaar is.

Uitzondering: historische materialen van tabaksmerken

De reclamebeperkingen in een uitgezonderde speciaalzaak gelden niet voor historische materialen van of historische uitingen over tabaksmerken die niet meer in de handel zijn.

U mag deze historische materialen in een uitgezonderde speciaalzaak gebruiken voor de aankleding van het interieur. U hoeft er dan geen gezondheidswaarschuwing op te zetten. Leggen deze historische materialen een positief verband met gezondheid? Dan mag u er geen reclame mee maken.

Prijsaanbiedingen zijn niet toegestaan

In uitgezonderde speciaalzaken zijn alleen fysieke reclame-uitingen toegestaan. Prijsaanbiedingen voor tabaksproducten en aanverwante producten zoals ‘2 voor de prijs van 1’ of ’30 procent korting’ zijn niet toegestaan. Bovendien geldt voor tabaksproducten dat u ze alleen mag verkopen voor de prijs die op de banderol staat.

Reclame mag de winkel niet verlaten

Reclamematerialen en promotiematerialen zijn alleen toegestaan in de winkel en mogen de winkel niet verlaten. U mag bijvoorbeeld geen reclamefolders meegeven aan bezoekers van uw winkel.

Proeven en roken is in de winkel niet toegestaan

U mag tabaksproducten of aanverwante producten in de winkel niet laten proeven. Ook niet als u daar een vergoeding voor vraagt. Heeft uw klant al betaald voor het product? Ook dan mag de klant het product niet in de winkel gebruiken. Dat heeft te maken met het rookverbod.

Reclame in een uitgezonderde speciaalzaak met vloeroppervlak groter dan 120 m2

Is het verkoopvloeroppervlak van uw speciaalzaak groter dan 120 m2? Dan is reclame onder voorwaarden toegestaan. De reclame moet zich in een straal van 5 meter bevinden van het schap met de tabaksproducten of aanverwante producten. Het mag ook als de reclame op de toonbank staat of in de directe nabijheid ervan.

Verboden manieren van reclame maken

U mag geen reclame maken in uw winkel in de directe omgeving van productgroepen gericht op jongeren onder de 18 jaar.

Reclame in een uitgezonderde speciaalzaak is ook verboden op of aan:

 • dispensers van andere producten dan tabaksproducten of aanverwante producten
 • verrijdbare rekken met wenskaarten
 • manden met snoepgoed
 • kasten die speciaal voor de verkoop van tijdschriften zijn ontworpen

Reclame in een uitgezonderde speciaalzaak mag niet buiten de zaak zichtbaar zijn

Kiest u ervoor om tabaksproducten en aanverwante producten in uw winkel uit te stallen? Dan mogen deze niet van buiten de winkel zichtbaar zijn. Hoe u daarvoor zorgt, is uw eigen verantwoordelijkheid.

De voordeur van uw winkel mag bijvoorbeeld niet standaard open staan als daarmee tabaksproducten van buiten te zien zijn. En als de deur dicht is, dan mogen de producten niet te zien zijn door het glas van de winkeldeur.

Verlichting

Dekt u etalageramen af? Houd dan rekening met het licht, zowel overdag als ‘s avonds. Is het buiten bijvoorbeeld donker en is het licht in uw winkel aan? Zorg er dan voor dat de tabaksproducten en de reclame buiten de winkel niet zichtbaar zijn.