Registratie speciaalzaak Rookwaren

Per 1 juli 2020 (supermarkten) en 1 januari 2021 (overige verkooppunten) geldt een uitstalverbod voor rookwaren. Rookwaren mogen dan in de winkel niet meer zichtbaar zijn. Onder rookwaren vallen tabaksproducten, elektronische dampwaren en voor roken bestemde kruidenproducten. Vanaf 1 juli 2022 vallen ook elektronische verhittingsapparaten hieronder.

Uitstalverbod geldt niet voor uitgezonderde speciaalzaken

Het uitstalverbod geldt niet voor uitgezonderde speciaalzaken die aan een aantal eisen voldoen, waaronder registratie bij de NVWA. De speciaalzaak mag geen onderdeel zijn van een andere winkel. In de speciaalzaak mag ook geen ander verkooppunt zijn gevestigd.

Welke speciaalzaken kunnen een beroep doen op de uitzonderingsregel?

De volgende speciaalzaken kunnen een beroep doen op de uitzondering van het uitstalverbod. De aanvullende eisen staan erbij.

1. Een speciaalzaak die alleen rookwaren, rookaccessoires, loten en dagbladen verkoopt.

  • U heeft zich bij de NVWA geregistreerd

2. Een bestaande speciaalzaak met een maximale omzet van 700.000 euro netto per jaar, waarbij tenminste 75 procent van de omzet uit rookwaren komt.

  • U bent voor 1 januari 2019 ingeschreven in het handelsregister; en
  • U heeft zich voor 1 januari 2021 bij de NVWA geregistreerd op naam van 1 of 2 natuurlijke personen; en
  • Na registratie kunt u op verzoek van de NVWA een omzetoverzicht over het boekjaar 2020 overleggen, en daarna ieder 5de jaar, waaruit deze omzet blijkt. Dit overzicht moet 6 maanden na afloop van het betreffende boekjaar gereed zijn. Dit overzicht is voorzien van een samenstellingsverklaring samenstellingsverklaring conform artikel 5.9 lid 2 onder c van het Tabaks-en rookwarenbesluit van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent.

Registreren als speciaalzaak rookwaren

Valt uw winkel onder de eerste speciaalzaak, dan kunt u zich bij de NVWA als speciaalzaak registreren. Winkels die onder de tweede speciaalzaak vallen, kunnen zich niet meer registreren bij de NVWA (dit was mogelijk tot 1 januari 2021).

Hoe presenteer ik rookwaren in een speciaalzaak?

Als u uitgezonderd bent van het uitstalverbod in uw speciaalzaak, dan mag u de rookwaren als volgt presenteren:

  • Zet de rookwaren rechtop en in een gesloten verpakking
  • Gebruik een neutrale achtergrond voor de rookwaren
  • Gebruik de normale prijsaanduiding
  • Zorg ervoor dat de rookwaren niet van buiten de winkel te zien zijn