Inspectie van geregistreerde tabaksspeciaalzaken

Als u een registratie op grond van artikel 5.9 lid 2 van het Tabaks-en rookwarenbesluit heeft ingediend dan dient u dit aan de  inspecteur bij controle inzichtelijk te maken.

Welke documenten moet u aan de inspecteur kunnen tonen bij een controle?

Als u een registratie op grond van artikel 5.9 lid 2 van het Tabaks-en rookwarenbesluit heeft ingediend dan dient u dit aan de  inspecteur bij controle inzichtelijk te maken:

  1. Registratienummer van indiening.
  2. Een omzetoverzicht over het boekjaar 2020, en daarna ieder 5de jaar, waaruit deze omzet blijkt. Dit overzicht moet 6 maanden na afloop van het betreffende boekjaar gereed zijn.

Voor de berekening van de omzet wordt uitgegaan van de netto-omzet. Onder de netto-omzet wordt verstaan:
de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon, onder aftrek van kortingen, retouren e.d. en van over de omzet geheven belastingen zoals Btw.

Tot de netto-omzet wordt ook gerekend:

  • De provisie op de verkoop van loten, telefoonkaarten, cadeaukaarten en de afhandeling van post(pakketten) et cetera. De verkoop van de genoemde producten en de afhandeling van (post)pakketten is niet voor eigen risico en dus geen netto-omzet. De provisie hierop behoort daar wel toe.  
  • (Verkoop)bonussen, provisies en toonbankvergoeding op verkochte producten. Dit zijn normale bedrijfsactiviteiten voor eigen rekening en risico en behoren tot de netto-omzet.
  • Vergoeding voor het plaatsen van een geldautomaat. Het betreft hier een niet incidentele bedrijfsactiviteit, waarbij een vergoeding wordt verkregen voor het beschikbaar stellen van een aantal vierkante meters winkelruimte. 
  • Accijnzen op tabak. Dit zijn kostprijsverhogende accijnzen en behoren tot de netto-omzet.

Niet tot de netto-omzet wordt gerekend:

  • btw-belasting
  • verstrekte kortingen, retouren
  • incidentele vergoedingen zoals coronasteun

Het omzetoverzicht geeft inzicht in de bedragen van de totale netto-omzet uitgesplitst naar grootboekrekening. De netto-omzet aan tabaksproducten en aanverwante producten (elektronische sigaretten en navulverpakkingen/patronen - beide met en zonder nicotine - en voor roken bestemde kruidenproducten) moet hierin herleidbaar zijn.

De opbrengst uit de verkoop van tabaksaccessoires (zoals vloei en aanstekers ) mag niet tot de netto omzet van tabaksproducten en aanverwante producten worden gerekend. Dit zijn volgens de Tabaks- en rookwarenwet geen zogenaamde aanverwante producten.

Het omzetoverzicht 2020 dient te zijn voorzien van een samenstellingsverklaring conform artikel 5.9 lid 2 onder c van het Tabaks-en rookwarenbesluit en ondertekend door een registeraccountant (RA) of een accountant-administratieconsulent (AA).

De samenstellingsverklaring geeft het percentage van de netto-omzet weer dat behaald is uit de omzet uit tabaksproducten en aanverwante producten (elektronische sigaretten en navulverpakkingen/patronen - beide met en zonder nicotine - en voor roken bestemde kruidenproducten). De berekening van dit percentage is herleidbaar uit het omzetoverzicht.

Bij het opstellen van de samenstellingsverklaring wordt uitgegaan van de informatie die door de winkel wordt aangeleverd. De RA of AA onderzoekt in principe niet of de aangeleverde informatie correct is.