Presentatie tabak en e-sigaretten in webwinkels

Reclame voor tabaksproducten, elektronische dampwaar (e-sigaret en onderdelen daarvan, navulverpakking, patroon, reservoir met en zonder nicotine) en voor roken bestemde kruidenproducten op internet is verboden. Alleen het op sobere wijze tonen van de producten (reguliere presentatie) voor de verkoop is in webwinkels toegestaan.

Het reclameverbod geldt voor alle websites, dus ook voor websites van speciaalzaken. De uitzondering op het reclameverbod voor de fysieke speciaalzaak geldt dus niet voor de website.

De verkoop van deze producten via internet is toegestaan. Op de website mogen geen afbeeldingen van bovenstaande producten geplaats worden,  behalve één foto van het te verkopen product op de plaats waar deze besteld kan worden (zie uitleg reguliere presentatie). Ook de teksten over bovenstaande producten moeten strikt noodzakelijk zijn voor het doen van een bestelling. Alle overige afbeeldingen en (promotionele) teksten van bovenstaande producten worden gezien als reclame en zijn dus niet toegestaan. Het tonen van producten op internet mag dan ook alleen op websites waar klanten daadwerkelijk direct een bestelling kunnen doen, zoals in een webwinkel. Op alle andere websites (zoals affiliate-websites, internet fora en social media) is het tonen van deze producten reclame en dus verboden.

Reguliere presentatie in een webwinkel

Een webwinkel mag alleen een neutrale uniforme opsomming geven van de aangeboden producten tegen een neutrale achtergrond. Hierbij mag alleen het merk, de merkvariant, de grootte of de inhoud van de verpakking en de consumentenprijs vermeld worden. Verder mag 1 afbeelding van het product getoond worden in een gesloten verpakking. Het product kan dus alleen op de webpagina getoond worden daar waar de consument het direct kan bestellen. Extra afbeeldingen of het vaker tonen van producten om de consument naar de juiste bestelpagina te begeleiden is niet toegestaan.

De verpakking die zichtbaar is op de productfoto moet aan de verpakkingseisen voldoen. Dit betekent onder andere dat op de verpakking van tabaksproducten, e-sigaretten/ navulverpakkingen met nicotine en voor roken bestemde kruidenproducten, een gezondheidswaarschuwing moet staan. De verpakkingen mogen alleen getoond worden met deze gezondheidswaarschuwing naar voren toe en in de juiste leesrichting, zodat deze voor de consument goed zichtbaar is.

Voor e-sigaretten/navulverpakkingen zonder nicotine geldt de verplichte gezondheidswaarschuwing (nog) niet. Wetgeving op dit punt is in voorbereiding. Webwinkels mogen deze producten alleen in een gesloten verpakking tonen.

Lege navulbare e-sigaretten en losse onderdelen

Het kan voorkomen dat uit de gesloten verpakking van lege navulbare e-sigaretten of losse onderdelen (de zogenoemde hardware), niet is op te maken welk product te koop wordt aangeboden. In dat geval mogen webwinkels deze producten voorlopig nog uit de verpakking tonen. De producten mogen dan op een neutrale wijze op 1 afbeelding uit de verpakking of in een geopende verpakking getoond worden. Dit mag alleen op de pagina waar ze direct besteld kunnen worden.

Wat is niet toegestaan?

Buiten de reguliere presentatie van tabaksproducten, elektronische sigaretten en voor roken bestemde kruidenproducten zijn er in webwinkels geen verdere mogelijkheden voor presentatie en reclame.

Niet toegestaan zijn bijvoorbeeld:

  • wervende teksten (ook in fora en productreviews)
  • foto’s van merken of producten
  • het uitlichten, extra tonen of prominent plaatsen van bepaalde producten
  • acties  
  • aanbiedingen
  • premiums
  • koppelverkoop
  • spaarsystemen
  • lokkende berichtgeving als ‘recent bekeken’ of ‘andere personen hebben ook deze producten gekocht’

Als ondernemer dient u zelf na te gaan of uw webwinkel voldoet aan de eisen van een reguliere presentatie en aan de overige regels die gelden voor dit soort producten. Deze vindt u terug in de Tabaks- en rookwarenwet, het Tabaks- en rookwarenbesluit en de Tabaks- en rookwarenregeling . In deze regelgeving wordt soms doorverwezen naar de tabaksproductenrichtlijn 2014/40/EU.