Retributies bedrijven Tabaks- en rookwarenwet

Op basis van de Tabaks- en rookwarenregeling  brengt de NVVWA bij producenten en importeurs kosten (retributies) in rekening  voor verschillende  NVWA én RIVM werkzaamheden. 

Welke werkzaamheden dat zijn staat in:
paragraaf 2 Producteisen, Tabaks- en rookwarenregeling (artikel 2.4)
paragraaf 4 Rapportageverplichtingen, Tabaks- en rookwarenregeling (artikelen 4.1, 4.3, 4.5, 4.6 en 4.8). Per 1 januari 2024 komen de artikelen 4.1, 4.5, 4.6 en 4.8 te vervallen.

Bedrijven ontvangen van de NVWA  de ‘verzamelfactuur’ over een bepaalde  periode . Daarin staat duidelijk welke werkzaamheden zijn opgenomen.

Facturen voor de werkzaamheden van de NVWA en het RIVM (voor de ontvangst, opslag, verwerking, analyse en publicatie van ingediende kennisgevingen) kunnen wettelijk gezien tot 5 jaar na uitvoering van de werkzaamheden worden verzonden.

Bekijk de NVWA-tarieven Tabaks- en rookwarenregeling op pagina NVWA-tarieven