Veelgestelde vragen rookverbod

Is en blijft een rookruimte toegestaan in het bedrijf?

Het Gerechtshof Den Haag heeft geoordeeld dat de uitzondering op het rookverbod voor rookruimtes in horeca-inrichtingen in strijd is met artikel 8, tweede lid, van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging en daarmee onrechtmatig en onverbindend is. De Staatssecretaris heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij tegen dit arrest in cassatie gaat.  Hierbij heeft hij aangegeven dat hij rookruimtes wil afschaffen maar dat hij een overgangstermijn hiervoor gepast vindt.
De NVWA zal tot die tijd handhaven bij tekortkomingen met betrekking tot de rookruimte. Zij hanteert hierbij de regels die al golden voor rookruimtes. Het is op dit moment aan een ondernemer om te bepalen of hij nog investeert om de rookruimte in overeenstemming te brengen met de regels of vooruitlopend op de zaak de rookruimte afbreekt en verwijdert.

Welke regels gelden voor een rookruimte?

U mag op dit moment, tot nader order, nog een aparte rookruimte inrichten. U bent daartoe niet verplicht. Aan zo'n ruimte zijn enkele specifieke eisen gesteld. Een rookruimte moet met een deur afgesloten zijn en mag geen rookoverlast geven in de aangrenzende ruimten. Verder worden er geen specifieke ventilatie-eisen gesteld. De rookruimte mag geen doorgang zijn naar andere ruimten, zoals toiletten of een uitgang. Verder moet de rookruimte worden aangeduid als een rookruimte. De gasten mogen eventueel wel hun drankje meenemen naar de rookruimte.

Er mogen geen werkzaamheden in de rookruimte worden verricht (ook niet door de eigenaar). Ook glazen ophalen in de rookruimte is niet toegestaan. De rookruimte mag pas worden schoongemaakt na sluitingstijd.

Een ruimte is permanent aangewezen als rookruimte. Wisselend gebruik van een ruimte als werk- en rookruimte is niet toegestaan.

Zie ook: website Rijksoverheid: nieuwsbericht Staatssecretaris Blokhuis: Zorgvuldige overgangstermijn voor sluiten rookruimtes horeca

Wanneer mag de rookruimte opgeruimd en/of schoongemaakt worden?

Een rookruimte kan alleen worden schoongemaakt of opgeruimd als de ruimte niet als zodanig in gebruik is en deze ruimte gelucht is, zodat men tijdens het schoonmaken niet aan tabaksrook wordt blootgesteld. In de praktijk betekent dit na sluitingstijd. Dit geldt zowel voor de eigenaar als het personeel. Tussendoor, als het bedrijf open is, kan de rookruimte dus niet worden schoongemaakt of opgeruimd. Informeer uw klanten dat zij zelf het lege glaswerk weer mee terugnemen.

Wie mag er tijdens openingsuren de glazen ophalen en de asbakken legen in de rookruimte?

Niemand. Er mogen tijdens openingsuren waarbij de rookruimte in gebruik is, of recentelijk in gebruik is geweest, geen glazen worden opgehaald of asbakken worden geleegd. Dit geldt ook voor de eigenaar of werkgever.

Zorg dus voor een adequate inrichting van de rookruimte, bijvoorbeeld met voldoende asbakken. Informeer uw klanten dat wanneer zij hun consumptie mee naar binnen nemen, zij na afloop het glaswerk ook weer mee naar buiten nemen.

Mogen jongeren onder de 18 jaar wel roken in de rookruimte?

De Tabaks- en rookwarenwet wet stelt het gebruik van tabaksproducten door minderjarigen niet strafbaar. Zij mogen in uw rookruimte tabak roken. Daarvoor wordt u niet aansprakelijk gesteld. Als u in uw horecabedrijf tabaksproducten, elektronische sigaretten en navulverpakkingen verkoopt, mag dat niet aan jongeren onder de 18 jaar. Als jongeren deze producten willen kopen, moet u de leeftijd aan de hand van een geldig identiteitsbewijs vaststellen.

Mag er op een overdekt terras gerookt worden?

In de open lucht mag worden gerookt. Daartoe wordt ook gerekend een terras dat minimaal aan 1 zijde volledig is geopend. Dit kan een zijkant zijn (mits deze niet aan het eventuele naastgelegen terras van uw buurman grenst), maar uiteraard mag er ook gerookt worden op een terras als dit van boven helemaal open is. Het terras mag overigens geen rookoverlast binnen in uw horecagelegenheid geven. Een vaste aanbouw, zoals een serre, kan niet worden aangemerkt als terras.

Welk gedeelte van het terras moet open zijn om het roken daar toe te kunnen staan?

Het roken op een buitenterras blijft mogelijk, ook onder een luifel of parasolvormige constructie, zolang het terras maar minimaal aan 1 zijde (bovenkant of zijkant) volledig geopend is. Dit is niet in een percentage uit te drukken. De geopende zijde mag daarbij niet direct grenzen aan het naastgelegen terras. Verder mag het roken op het terras geen rookoverlast veroorzaken in de horeca-inrichting. Een vaste aanbouw, zoals een serre, kan niet worden aangemerkt als terras.

Mag ik een tent plaatsen op mijn terras dat dient als rookruimte?

Ja, u mag buiten, op een deel van uw terras, een tent plaatsen om rokers een rookplaats buiten te bieden. Deze tent moet dan aan alle vereisten van de rookruimte voldoen.

Zijn e-sigaretten en pruimtabak toegestaan in het café?

Ja, het gebruik van e-sigaretten (waarin geen tabak is verwerkt) en pruimtabak vallen niet onder het rookverbod.

Mag er in coffeeshops worden gerookt?

Ook in coffeeshops mogen, buiten de rookruimte, geen producten worden gerookt waarin tabak is verwerkt.

Ben ik verplicht de NVWA in mijn zaak toe te laten voor een rookcontrole?

U bent verplicht de inspecteurs van de NVWA toe te laten voor een controle op naleving van de Tabaks- en rookwarenwet. Tijdens de controle mogen de inspecteurs ook de niet voor publiek toegankelijke delen, zoals de keuken en het magazijn, van uw bedrijf inspecteren. Eventueel kunnen de inspecties worden uitgevoerd in samenwerking met anderen, zoals gemeenteambtenaren of politie.

Wie voert de controles op het rookverbod uit?

De controle op het rookverbod is een taak van de NVWA. Politie, gemeenten en andere toezichthouders in de horeca kunnen de NVWA hierbij wel ondersteunen.

Wat is de hoogte van de boete?

Bij een 1e overtreding van het rookverbod wordt een boete van € 600 opgelegd. Bij een 2e overtreding wordt een boete van € 1.200 opgelegd. Deze verdubbeling gaat door tot een maximum van € 4.500.

Kan de burgemeester mijn zaak sluiten als ik het rookverbod overtreed?

Nee, de burgemeester kan uw zaak niet sluiten als het alleen een overtreding van het rookverbod betreft en er zich verder geen onregelmatigheden voordoen die de openbare orde betreffen.