Tabaksspeciaalzaak? Registratie en regels

In Nederland gelden strenge regels rond de verkoop van tabak en andere rookwaren. Voor tabaksspeciaalzaken gelden soms minder strenge regels dan voor andere verkooppunten. Deze speciaalzaken moeten dan wel aan bepaalde eisen voldoen. Ook moeten ze geregistreerd staan bij de NVWA. Deze tabaksspeciaalzaken worden ook wel 'uitgezonderde speciaalzaken' of 'geregistreerde speciaalzaken' genoemd.

Welke tabakswinkels zijn uitgezonderde speciaalzaken?

De volgende zaken zijn uitgezonderde speciaalzaken:

  • speciaalzaken die alleen rookwaren, rookaccessoires, loten en dagbladen verkopen én bij de NVWA geregistreerd zijn
  • speciaalzaken met een jaaromzet van maximaal € 700.000,- die meer dan 75% van hun jaaromzet uit tabaksproducten halen én die zich vóór 1 januari 2021 bij de NVWA hebben geregistreerd. Bij een inspectie kunnen wij deze speciaalzaken vragen om een omzetoverzicht van boekjaar 2020.

Registratie als speciaalzaak aanvragen

U kunt registratie aanvragen als uw tabakswinkel aan de volgende eisen voldoet:

  • De winkel verkoopt alleen rookwaren, rookaccessoires, loten en dagbladen.
  • De winkel is geen onderdeel van een andere winkel.
  • In de winkel is geen ander verkooppunt gevestigd, ook geen PostNL-punt.

Let op: u kunt alleen registratie aanvragen voor een bestaande tabakswinkel of een tabakswinkel die binnenkort (binnen enkele weken) geopend wordt.

Welke uitzonderingen gelden voor uitgezonderde speciaalzaken?

  • U mag tabaksproducten en aanverwante producten uitstallen. Het uitstalverbod geldt niet. Het uitstallen moet wel volgens bepaalde regels gebeuren. De rookwaren mogen bijvoorbeeld niet van buitenaf te zien zijn.
  • U mag reclame maken voor rookwaren. Het reclameverbod geldt niet. Voor de reclame gelden wel speciale voorwaarden. De reclame mag bijvoorbeeld niet van buitenaf te zien zijn.
  • U mag een sigarettenautomaat in uw zaak hebben. Bij het gebruik ervan gelden wel bepaalde eisen. U moet er bijvoorbeeld op letten dat jongeren de automaat niet kunnen gebruiken.

Welke regels gelden wel voor speciaalzaken?

Alle andere wettelijke regels rond roken en tabak gelden ook voor speciaalzaken. Het gaat onder meer om: