Verbod op gevel- en etalagereclame

Het is verboden om op uw gevel of in uw etalage reclame te maken voor tabaksproducten en aanverwante producten. Dit verbod geldt ook voor uitgezonderde speciaalzaken. Op uw gevel mag u wel melden dat u tabaksproducten of aanverwante producten verkoopt.

Totaalverbod is ingegaan op 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 zijn alle oude regels voor gevelreclame en etalagereclame vervallen. Er is nu een totaalverbod. Ook uitgezonderde speciaalzaken mogen geen reclame meer maken op hun gevel of in hun etalage.

Er mag dus geen reclame te zien zijn op de luifels en de uithangborden aan de gevel. Reclameposters zijn niet toegestaan. Plaats ook geen stickers op de ramen.

Uitzondering voor historische materialen aan de gevel

Het verbod op gevelreclame en etalagereclame geldt niet voor historische materialen op monumentale panden die tot het nationaal of gemeentelijk cultureel erfgoed behoren. Het maakt daarbij niet uit of het tabaksmerk nog in de handel is. Deze historische materialen mogen op geen enkele wijze uitstralen dat roken positief is voor de gezondheid.

Op de gevel aanduiden dat u tabaksproducten en aanverwante producten verkoopt

U mag wel op de gevel van uw winkel kenbaar maken dat u deze producten verkoopt. Dat kan op 2 manieren:

  1. De aanduiding van het verkooppunt is in de naam zelf besloten. Bijvoorbeeld:‘Tabaksspeciaalzaak de Vries’ of ‘Dampshop Jansen’.
  2. De aanduiding bestaat uit de enkele en feitelijke mededeling dat er tabaksproducten of aanverwante producten worden verkocht. Bijvoorbeeld de vermelding van ‘Tabak’, ‘Rookwaren’ of ‘Dampwaren’. Een aanduiding in de vorm van een afbeelding is niet toegestaan.

Let verder op deze regels:

  • De aanduiding mag slechts 1 keer op de voorgevel of winkelruit staan. Dit geldt ook als u een hoekpand heeft.
  • De aanduiding moet sober en neutraal zijn. U mag bijvoorbeeld geen grote neonkleurige letters gebruiken. Als de aanduiding te opvallend is, zien we dit als reclame.
  • Staat op uw voorgevel dat u tijdschriften en kranten verkoopt of dat in de winkel een OV-chipkaart-oplaadpunt is? Dan moet de aanduiding over de rookwaren vergelijkbaar zijn met de aanduidingen over tijdschriften en kranten of over OV-chipkaarten. Deze mag niet opvallender zijn dan de andere aanduidingen.
  • Wat ook niet mag is een aanduiding die onderscheid maakt tussen een uitgezonderde speciaalzaak (waar nog reclame voor mag worden gemaakt) en een gewoon tabaksverkooppunt.
  • Is uw winkelnaam een merknaam van een tabaksproduct of aanverwant product? Dat betekent dat u terughoudend moet zijn met het vermelden van de winkelnaam op de gevel of winkelruit. Uw winkelnaam mag geen reclame maken voor het merk.