Wat is wederverstrekking?

Er is sprake van wederverstrekking wanneer u een tabaksproduct, of aanverwant product verstrekt aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze 18 jaar of ouder is, maar het product bestemd is voor iemand waarvan niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk wanneer u 2 jongeren met elkaar ziet overleggen over het te kopen product of wanneer u een jongere geld ziet geven aan een ouder persoon voor de aankoop.