Welke maatregelen kan de NVWA opleggen wanneer ik mij niet houd aan de leeftijdsgrens bij de verkoop van tabaksproducten?

De NVWA kan u een boete geven wanneer u  tabak en/of aanverwante producten verkoopt zonder rekening te houden met de leeftijdsgrens.

Is tijdens een inspectie geconstateerd dat u tabak heeft verkocht aan een jongere onder de 18 jaar, dan wordt een rapport van bevindingen opgesteld. 

Afhankelijk van de inspectiehistorie en de grootte van het bedrijf varieert de boete voor het overtreden van de leeftijdgrens van € 1.360 tot € 9.000. Worden er binnen 12 maanden 3 overtredingen van de leeftijdgrens geconstateerd dan kan de NVWA de tabaksverkoop tijdelijk stilleggen (3-strikes-out).

Meer informatie over de boetes en de 3-strikes-out

Boetes

Meer informatie over de standaard boetebedragen vindt u op de pagina Bestuurlijke boete.

Daarnaast kan de NVWA de verkoop van tabaksproducten voor een periode van 1 tot 12 weken stilleggen als een ondernemer tot 3 keer toe in 12 maanden de leeftijdsgrens overtreedt. Dit houdt in dat de overtreder in de aangegeven periode geen enkel tabaksproduct mag verkopen.

Lees meer over het interventiebeleid rondom de zogeheten 3 strikes-out-maatregel.

U kunt bezwaar maken tegen een opgelegde boete. In de informatie die u ontvangt bij het boeterapport vindt u tevens informatie over hoe u in bezwaar kunt gaan. Het in bezwaar gaan tegen een boete geeft geen opschortende werking, dit betekent dat u de boete wel moet betalen ondanks de bezwaarprocedure die u bent gestart. Gedurende een bezwaar- en eventuele (hoger) beroepsprocedure kan de NVWA opnieuw een boete opleggen. Ook hier kunt u weer bezwaar tegen aan tekenen.