Exporteren runderen

Wilt u dieren of dierlijke producten exporteren? Dan moet u een exportkeuring aanvragen bij de NVWA.

Uw zending moet de certificaten bevatten die het ontvangende land eist. U heeft bijvoorbeeld een gezondheidscertificaat nodig. Dit geeft een NVWA-dierenarts af. Vóór export controleert hij of uw zending voldoet aan de regels voor diergezondheid, traceerbaarheid en dierenwelzijn.

Meer informatie