Exporteren runderen

Wilt u dieren of dierlijke producten exporteren? Dan moet u een exportkeuring aanvragen bij de NVWA.

Uw zending moet de certificaten bevatten die het ontvangende land eist. U heeft bijvoorbeeld een gezondheidscertificaat nodig. Dit geeft een NVWA-dierenarts af. Vóór export controleert hij of uw zending voldoet aan de regels voor diergezondheid, traceerbaarheid en dierenwelzijn.

Runderen exporteren naar EU-lidstaten met een hogere IBR/IPV-status (november 2021)

Runderen moeten eerst 30 dagen in quarantaine in een erkende quarantaine-inrichting, voordat ze Nederland uit mogen en naar een EU-lidstaat gaan met een hogere IBR/IPV-status zoals Duitsland of België. De EU wil deze lidstaten met strengere wetgeving beschermen tegen insleep van de besmettelijke dierziekte IBR/IPV. Bekijk wat dit betekent voor veehouders.

Meer informatie