Hoe worden de met Salmonella Goldcoast besmette levensmiddelen van eind 2018 van de markt gehaald?

De NVWA heeft de betreffende varkensslachterij opgedragen zijn afnemers te informeren. Als blijkt dat zij producten hebben geleverd die mogelijk een gevaar zijn voor de volksgezondheid, zullen betrokken Nederlandse bedrijven publiekswaarschuwingen afgeven. Het is aan de betrokken bedrijven de producten waarin varkensvlees is verwerkt zo nodig uit de handel te halen. De NVWA ziet hier op toe en zal die waarschuwingen dan ook op haar website plaatsen. Omdat het traceringsonderzoek nog loopt is nu nog niet geheel bekend in welke producten dit vlees is verwerkt en of deze producten nog verkrijgbaar zijn.