Inspectieresultaten welzijn geiten 2017

In 2017 heeft de NVWA bij 86 melkgeitenbedrijven inspecties uitgevoerd. Bij 93% van de bedrijven was het welzijn in orde. Overtredingen gaan met name over achterstallig klauwonderhoud. Bij 3 van de 9 bokkenmesters zijn zieke/zwakke en dode dieren aangetroffen, waarbij de nodige zorg was onthouden.