K-LV-SGIU-01, Werkvoorschrift voor exportcertificering van levende schapen en geiten vanuit Nederland

Dit werkvoorschrift bevat specifieke informatie voor de Officiële Dierenarts (OD) ten behoeve van de certificering van levende schapen en geiten vanuit Nederland naar EU-lidstaten en derde landen.