Keuren schapen en geiten

De NVWA heeft een belangrijke rol bij de keuring van:

  • levende dieren vóór de slacht: ante mortem-keuring
  • geslachte dieren: post mortem-keuring

Meer informatie: