Schapen en geiten vaccineren tegen Q-koorts voor 1 augustus 2020

Publieksbedrijven zoals kinderboerderijen, zorgboerderijen en boerencampings en professionele melkschapen- en melkgeitenbedrijven en opfokbedrijven hebben nog tot 1 augustus 2020 de tijd om hun schapen en geiten te vaccineren tegen Q-koorts en deze vaccinaties te registreren in het I&R-systeem. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert na 1 augustus of het enten ook daadwerkelijk is gebeurd.

Geiten in stal
Beeld: ©NVWA

Vaccinatieplicht

Vaccinatie is verplicht voor alle melkgeiten- en melkschapenbedrijven en opfokbedrijven met meer dan 50 dieren en voor alle bedrijven met een publieksfunctie (bijvoorbeeld kinderboerderijen, zorgboerderijen en boerencampings). Al deze bedrijven moeten hun dieren voor 1 augustus vaccineren en de vaccinatie voor 1 augustus registreren in het I&R-systeem. Alle overige geiten- en schapenhouders kunnen hun dieren vrijwillig laten vaccineren. Dieren die aangevoerd worden op een keuring of tentoonstelling moeten ook gevaccineerd zijn (uiterlijk 3 weken voor het evenement).

Geiten- en schapenhouders moeten de vaccinatie altijd zelf betalen. De houder van de dieren is er namelijk zelf verantwoordelijk voor dat zijn bedrijfsvoering geen volksgezondheidsrisico’s oplevert.

Bestuurlijke boete

Als bij controle na 1 augustus blijkt dat een bedrijf niet aan de vaccinatieplicht heeft voldaan, zal een bestuurlijke boete worden opgelegd. Professionele bedrijven moeten vervolgens alsnog zo snel mogelijk alle dieren volledig laten vaccineren tegen Q-koorts. Wanneer de houder zelf geen actie onderneemt, zal de vaccinatie worden uitgevoerd in opdracht van de NVWA. Alle gemaakte kosten zijn dan volledig voor rekening van de houder. Deze kosten zullen hoger zijn dan reguliere vaccinatie door de eigen dierenarts.

Als bij een publieksbedrijf blijkt dat niet alle dieren zijn gevaccineerd, zal het bedrijf de publieksfunctie moeten opheffen. Dit betekent dat het bedrijf pas weer bezoekers op de locatie met schapen en/of geiten mag toelaten als alle dieren volledig zijn gevaccineerd.

Meer informatie

Aanvullende informatie over Q-koortsvaccinaties is te vinden op onze website. 

Melkveehouders en publieksbedrijven kunnen voor meer informatie contact opnemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (088) 042 42 42 (lokaal tarief) of via de website.

Consumenten en bedrijven kunnen ook contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de NVWA via de website of 0900-03 88.