Regels tentoonstellen en verzamelen van schapen en geiten

Hygiëne en het voorkomen van verspreiding van dierziekten spelen ook een belangrijke rol bij het tentoonstellen van dieren. In veel gevallen gaat het hier om keuringen van landbouwhuisdieren of shows voor hobby- en gezelschapsdieren.

Tentoonstellingen melden

Organisatoren van tentoonstellingen van runderen, schapen en geiten moeten een tentoonstelling minimaal 30 dagen van tevoren melden bij de NVWA. Het kennisgevingsformulier vindt u op de pagina Tentoonstellen en verzamelen dieren.

Eisen

De eisen voor het tentoonstellen van schapen en geiten vindt u in de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s, artikel 49 tot en met 52.