Regels zelf doden van schapen en geiten buiten slachthuis

Houders van schapen en geiten mogen onder strenge voorwaarden zelf deze dieren doden buiten een slachthuis. De regels hiervoor staan in het Besluit houders van dieren en de Verordening (EG) nr. 1099/2009.

Schapen en geiten die buiten een slachthuis worden gedood, moet altijd verdoofd (bedwelmd) worden voordat ze worden gedood. Onverdoofd slachten van dieren buiten een erkend slachthuis is niet toegestaan. Zie ook de regels voor onbeweld slachten.

Zelf schapen en geiten doden voor afvoer naar destructor

Voor het doden van schapen en geiten buiten een slachthuis, ter beƫindiging van het leven van het dier, gelden de eisen uit de Verordening (EG) nr. 1099/2009. De dieren moeten altijd eerst worden bedwelmd. Bijvoorbeeld door gebruik van een schietmasker. In bijlage I van de Verordening (EG) nr. 1099/2009 staan meer toegestane methodes.

Na het bedwelmen moet zo snel mogelijk de dodingsmethode volgen, namelijk een halssnede of door gebruik van pithing. Bij het doden moet het dier elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden worden bespaard. De persoon die het dier dood moet aantoonbare kennis en vaardigheden bezitten om het doden humaan en doeltreffend uit te voeren.

Zelf doden en slachten van schapen en geiten voor consumptie

Voor het doden en slachten van schapen en geiten buiten een slachthuis, voor consumptie, gelden de eisen uit het Besluit houders van dieren, artikel 5.3 lid 2.

De dieren moeten altijd eerst worden bedwelmd met gebruik van een schietmasker (penschiettoestel). Daarna moet zo snel mogelijk de dodingsmethode volgen, namelijk een halssnede. Bij het doden moet het dier elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden worden bespaard. De persoon die het dier dood moet aantoonbare kennis en vaardigheden bezitten om het doden humaan en doeltreffend uit te voeren.

Als het schaap of de geit wordt gedood voor de productie van vlees, dan mag de houder het vlees van deze dieren niet verkopen of weggeven. Het vlees is alleen bestemd voor eigen huishoudelijke consumptie.