Onderzoek weekmakers en verstikkings- en verstrikkingsgevaar babypoppen 2017

Speelgoed moet aan de Europese veiligheidseisen voldoen om gezondheidsrisico's te voorkomen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzocht of babypoppen op de Nederlandse consumentenmarkt voldoen aan de eisen voor weekmakers, verstikkingsgevaar door losse en loskomende onderdelen en verstrikkingsgevaar door lange koorden en lussen. In deze rapportage staan de uitkomsten van het marktonderzoek 2017.