Onderzoeksresultaten vingerverf 2015

De Europese veiligheidseisen voor vingerverf zijn in 2014 aangepast en uitgebreid. De NVWA wilde weten of vingerverf op de Nederlandse consumentenmarkt voldoet aan de huidige eisen. In deze rapportage staan de uitkomsten van het marktonderzoek 2015. Ze worden vergeleken met de resultaten van eerdere marktonderzoeken uit 2005 en 2009.