Rol NVWA bij speelgoed

De NVWA onderzoekt of speelgoed veilig is en aan de eisen voldoet. Daarnaast controleren we of fabrikanten, importeurs en distributeurs zich houden aan de wet. Verder controleren we producten die bij de Europese buitengrenzen Nederland binnenkomen.

Europese RAPEX-systeem

Elk EU-land is verplicht informatie uit te wisselen over gevaarlijke producten. Voor Nederland doet de NVWA dat. Deze producten worden opgenomen in het Europese RAPEX-systeem. Dat gebeurt als er kans is op ernstig letsel en ernstige gezondheidsschade.