Regels produceren speeltoestellen

Een veilig speeltoestel ontwerpen, fabriceren of importeren. Speeltoestellen moeten voldoen aan de voorschriften voor ontwerp en vervaardiging zoals genoemd in Bijlage I van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS).

Deze voorschriften bevatten algemene eisen om de veiligheid van de toestellen te waarborgen.

 • Het laten keuren van een speeltoestel.
  Elk nieuw type speeltoestel moet worden gekeurd door een keuringsinstelling. De keuring wordt aangevraagd door de fabrikant of door de importeur. Als geen van beiden de keuring laat uitvoeren, dan verplaatst deze verplichting zich naar de uiteindelijke beheerder. Het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) kent voor speeltoestellen die in serie gemaakt worden een typekeur. Dat betekent dat als er 1 keer een keuring is verricht en een certificaat is afgegeven, elk exemplaar van hetzelfde merk en type dat daarna uit de fabriek komt onder hetzelfde certificaat verkocht en gebruikt mag worden. Als speeltoestellen niet in serie gemaakt worden, is een keuring per stuk ook mogelijk.
 • Er zijn normen voor speeltoestellen, in het algemeen is de serie NEN-EN 1176 van toepassing op speeltoestellen. Van speeltoestellen die volgens deze normen worden ontworpen en geproduceerd wordt vermoed dat ze voldoen aan de eisen van het WAS. Het gebruik van deze normen is niet verplicht. Bereiken dat een toestel voldoet aan de eisen van het WAS kan ook op een andere manier; dat is alleen lastiger.
 • Het opstellen en bewaren van het technisch constructiedossier.
  De fabrikant moet een technisch constructiedossier opstellen, bewaren en ter beschikking houden van een keuringsinstelling tot ten minste 10 jaar na de verkoop van het laatste speeltoestel van de betreffende serie.
  Elk speeltoestel moet voorzien zijn van een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing. De gebruiksaanwijzing stelt de beheerder van het toestel in staat het toestel zodanig te installeren, te (de-)monteren, te doen gebruiken, te inspecteren en te onderhouden, dat het toestel geen gevaar oplevert.

Het markeren van een speeltoestel

Op het speeltoestel moet onuitwisbaar en onlosmakelijk staan:

 • naam en adres van de fabrikant of importeur
 • bouwjaar
 • serie- of typeaanduiding; serienummer