Rol NVWA en andere organisaties bij speeltoestellen

De NVWA onderzoekt of de fabrikant, leverancier, keuringsinstelling en de beheerder zich houden aan de eisen en de verplichtingen die de wet stelt.

Bij tekortkomingen zijn verschillende maatregelen mogelijk. De inspecteur kan een schriftelijke waarschuwing of een beschikking opmaken, proces-verbaal opmaken of een boete opleggen. In het uiterste geval, wanneer er sprake is van een bijzonder onveilige situatie, kan een toestel buiten gebruik worden gesteld. Als het speeltoestel niet gecertificeerd is en er is geen direct gevaar, wordt het stilgelegd.

Inspecteurs van de NVWA zijn bevoegd speeltoestellen die niet aan de wet voldoen, te verzegelen of in beslag te nemen. Als de NVWA niet-gekeurde speeltoestellen in de openbare ruimte aantreft neemt ze altijd contact op met de beheerder van de openbare ruimte, meestal de gemeente. De gemeente kan daarna zelf deze speeltoestellen verwijderen of bewoners erop aanspreken dat te doen.

De NVWA inspecteert alle grotere indoor speelhallen in Nederland en publiceert de inspectieresultaten indoorspeelhallen per bedrijf. Ook voeren we inspecties uit bij producenten van speeltoestellen.

Meer informatie over het specifiek interventiebeleid attractietoestellen en speeltoestellen.

Rol andere organisaties

Er zijn veel verschillende organisaties en instanties betrokken bij het toezicht van speeltoestellen. Het is niet altijd duidelijk welke organisatie je waarvoor kunt inschakelen. Daarom hieronder de taken van de verschillende organisaties.

Aangewezen keuringsinstellingen (AKI's)

Aangewezen keuringsinstellingen (AKI's) keuren elk type speeltoestel bestemd voor openbare speeltuinen. Dat gebeurt op aanvraag van producenten van speeltoestellen. Producenten zijn daartoe verplicht.

Een overzicht van de keuringsinstellingen speeltoestellen op de pagina Keuringsinstellingen consumentenproducten.

Particuliere inspectiebureaus

Er zijn particuliere inspectiebureaus die net als de NVWA speeltoestellen inspecteren. De NVWA onderzoekt of met deze inspectiebureaus een 'zelfcontrolesysteem' binnen de speeltoestellensector mogelijk is.

Bij zelfcontrole voeren particuliere inspectiebureaus, die een systeem toepassen dat door de NVWA is erkend veiligheidsinspecties uit bij speeltoestellen. Het aantal inspecties dat de NVWA uitvoert vermindert daardoor.

De NVWA heeft Speelplan BV uit Almere en, REPCON BV uit Heerewaarden aangemerkt als een bureau met een goed werkend en erkend zelfcontrolesysteem. Dit betekent dat de NVWA er voldoende vertrouwen in heeft dat Speelplan BV en REPCON BV speeltoestellen op de juiste wijze inspecteert, en op goede gronden als veilig beoordeelt.

Op de website vindt u op termijn een verwijzing naar speelplaatsen die Speelplan BV en REPCON BV als veilig hebben beoordeeld. Natuurlijk kunnen er op veilige speelplaatsen nog steeds ongevallen gebeuren, afhankelijk van het gedrag van kinderen. Spelen is immers nooit 100% veilig.

Op termijn online te raadplegen:

  • Verwijzing naar inspectiebureaus speeltoestellen met een door de NVWA geaccepteerd controlesysteem (NVWA-website).
  • Lijsten met beheerders van speeltoestellen die als veilig zijn beoordeeld (op de websites van de erkende inspectiebureaus).

Inspectiebureaus waarmee de NVWA nog geen contact heeft, die ook onderdeel willen worden van het zelfcontrolesysteem, kunnen zich bij de NVWA melden 0900-03 88.

Ministerie van VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is verantwoordelijk voor de wetgeving.