Speeltoestel of attractietoestel afgekeurd of verzegeld. Wat nu?

Wij hebben uw attractie- of speeltoestel afgekeurd en/of verzegeld. Dit betekent dat uw toestel niet (meer) voldoet aan de veiligheidseisen uit de Nederlandse wetgeving. Het certificaat van goedkeuring is ook niet meer geldig. U leest hier waarmee u rekening moet houden.

Zolang het toestel afgekeurd en/of verzegeld is, geldt het volgende:

  • U mag het toestel niet gebruiken of verkopen.
  • U mag het zegel niet verbreken.
  • U moet het toestel onder uw beheer houden.

Gebruik of verkoop het toestel niet

U mag het toestel niet gebruiken of laten gebruiken. Ook mag u het niet verkopen. U moet daarnaast een waarschuwing plaatsen dat het toestel niet gebruikt mag worden.

Als u het toestel toch gebruikt of laat gebruiken, bent u strafbaar en bovendien niet verzekerd in geval van een ongeluk. U bent dan aansprakelijk voor de eventuele (letsel)schade.

Verbreek het zegel niet

U moet het merk van afkeur of de aangebrachte verzegeling op het toestel heel laten. Ook mag u deze niet onleesbaar maken of verwijderen. Alleen een NVWA-medewerker mag dit doen.

Als u het merk van afkeur of de zegel toch verbreekt of beschadigt, bent u strafbaar.

Wilt u het toestel (laten) herstellen en moet u hiervoor het zegel kapotmaken? Neem dan contact op via was@nvwa.nl.

Houd het toestel onder uw beheer

U mag het toestel niet onder beheer brengen bij een andere partij. Dit betekent ook dat u het niet bij iemand anders mag opslaan. U mag het toestel wel verplaatsen om het op uw eigen terrein op te slaan.

Als u twijfelt of u het toestel mag verplaatsen, neem dan contact met ons op via was@nvwa.nl.

Wanneer mag u het toestel weer gebruiken?

Om het toestel weer te mogen gebruiken moet u het volgende doen:

  • Laat - indien nodig - het toestel aanpassen of repareren zodat het veilig gebruikt kan worden.
  • Laat het toestel keuren door een aangewezen keuringsinstelling (AKI).
  • Laat het toestel ontzegelen door de NVWA.

AKI-keuring en Certificaat van Goedkeuring (CvG)

Elk toestel dat is afgekeurd of verzegeld moet opnieuw een Certificaat van Goedkeuring (CvG) krijgen. Zonder CvG mag het toestel niet gebruikt worden in Nederland. Dit CvG is meteen het bewijs waarmee u ons kunt laten zien dat uw toestel aan alle veiligheidseisen voldoet.

Herinspectie en ontzegelen

Als u meent dat u weer aan alle veiligheidseigen voldoet en u dit kunt aantonen, vraagt u een herinspectie aan via was@nvwa.nl.

Blijkt uit uw verzoek dat voldoende aan alle veiligheidseisen is voldaan? Dan komt onze inspecteur opnieuw langs voor een controle. Als de inspecteur het toestel vervolgens inderdaad goedkeurt, verwijdert die het zegel of het merk van afkeuring. U mag het toestel daarna weer gebruiken.

Wilt u het toestel niet meer gebruiken?

Wegen bijvoorbeeld de kosten niet meer op tegen de baten? En wilt u het toestel in de toekomst niet meer gebruiken? Dan kunt u het toestel ook (laten) vernietigen.

Denk daarbij aan de volgende 2 zaken:

  • Het zegel mag niet worden vernietigd. Neem daarom vooraf altijd contact met ons op via was@nvwa.nl zodat wij het zegel kunnen verwijderen.
  • U moet ons een bewijs kunnen laten zien dat het toestel echt vernietigd is.

Let op: attractietoestellen moet u altijd afmelden via het afmeldformulier.

Kosten zijn voor uw rekening

Alle kosten die u maakt na de afkeuring en/of verzegeling zijn voor uw eigen rekening. Bijvoorbeeld: kosten om het toestel tijdelijk af te sluiten voor publiek, maar ook keuringskosten om de overtreding op te heffen.

Waar staat dit in de wet?

U vindt de wettelijke onderbouwing terug in de volgende artikelen van de wet- en regelgeving:

De wettelijke eisen voor attractie- en speeltoestellen kunt u in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen vinden.