Besluit actieve openbaarmaking zwarte tatoeage- en PMU-inkten 2016

Besluit van 12 oktober 2016 tot openbaarmaking van onderzoeksbevindingen over de veiligheid zwarte tatoeage- en PMU-inkten.

Besluit

Op grond van artikel 8 van de Wet openbaar bestuur (hierna: WOB) met inachtneming van het Besluit houdende beleidsregels omtrent openbaarmaking van controlegegevens door de NVWA (hierna: beleidsregels, besluit ik tot openbaarmaking van de resultaten van onderzoek naar de veiligheid van zwarte tatoeage- en PMU-inkten op de Nederlandse markt.

De onderzoeksresultaten met naam, merk en/of typenummer van de onderzochte producten worden gepubliceerd op de website van de NVWA.