Rapportage onaangekondigde hygiëne-inspecties tatoeage en piercing 2012

Om inzicht te verkrijgen in de naleving van hygiënevoorschriften tussen de
vergunningaanvragen, zijn er, als steekproef, in de 2e helft van 2012, 119
vergunninghoudende tatoeëerders en/of piercers (= circa 20 % van de
vergunninghouders) onaangekondigd bezocht om te controleren of voldaan wordt aan 11 essentiële aspecten uit de hygiënerichtlijn. In deze rapportage vindt u de resultaten.