Veilige tatoeage-inkten

De NVWA kan niet aangeven welke tatoeage- of PMU-inkten veilig zijn of welke inkten voldoen aan de wettelijke eisen. Wij keuren (vooraf) geen producten goed.

Onderzoek naar inkten

De NVWA neemt via steekproeven monsters van uw producten. We onderzoeken en beoordelen of de monsters voldoen aan de wettelijke eisen voor tatoeagekleurstoffen. U krijgt van de NVWA terugkoppeling over de resultaten van het onderzoek. Als u geen bericht krijgt, dan hoeft u geen directe actie te ondernemen. Constateert de NVWA tekortkomingen, dan moet u ervoor zorgen dat u de afwijkende inkten niet meer verhandelt of gebruikt. Bovendien moet u, als u importeur bent, uw afnemers hierover informeren. U moet er ook voor zorgen dat de overtreding niet nog een keer voorkomt.

Steekproeven

De NVWA onderzoekt niet alle inkten maar voert ook steekproeven uit. Over de inkten die we niet hebben onderzocht, doen we geen uitspraken. Fabrikanten of importeurs van inkten zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun producten. Bent u tatoeƫerder? Dan moet u bij uw leverancier navragen of de geleverde inkten voldoen aan het Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen.

Vragen voor leveranciers

  • Kan de leverancier garanderen dat de inkten voldoen aan de wettelijke eisen?
  • Zo ja, met welke soort garantie?
  • Heeft de NVWA de afgelopen jaren de kleurstoffen van de leverancier onderzocht?
  • Zo ja, wat zijn de resultaten van het onderzoek?

Onderzoeksresultaat of certificaat

De NVWA geeft geen onderzoeksgegevens aan derden. U bent als ondernemer vrij om zelf te communiceren over de onderzoeksresultaten van de inkten die de NVWA heeft onderzocht bij uw bedrijf.

Tatoeagekleurstoffen worden vaak in kleine hoeveelheden (batches) geproduceerd. Als een partij van een bepaalde kleur is goedgekeurd, wil dat niet zeggen dat een volgende partij inkt van dezelfde kleur en hetzelfde merk, ook voldoet. Een onderzoeksresultaat of certificaat is dus gekoppeld aan een bepaalde batch. Het resultaat of certificaat is niet onbeperkt geldig voor eenzelfde kleur en merk.