Direct boete voor overtreding door tattoo- en piercingshops

Tattoo- en piercingshops krijgen bij een ernstige overtreding van de hygiëne-eisen voortaan direct een boete van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Met de strengere aanpak wil de NVWA bereiken dat meer tatoeëerders en piercers uit zichzelf hygiënisch werken. Een groot deel van de ondernemers blijkt namelijk pas werk te maken van de hygiëne-eisen nadat zij een schriftelijke waarschuwing hebben gekregen.

In 2012 en 2013 voerde de NVWA in totaal 211 onaangekondigde inspecties uit bij tattoo- en piercingshops. In 75 gevallen constateerden de inspecteurs tekortkomingen. Het ging dan bijvoorbeeld om het niet voorhanden hebben van de juiste hygiënevoorschriften of informatie over risico’s voor klanten. Maar ook om ernstiger zaken als het gebruik van naalden en piercings waarvan de steriliteit niet kon worden aangetoond en het gebruik van desinfectiemiddelen die niet zijn toegelaten in Nederland. Na herinspecties bleken vrijwel alle tekortkomingen verholpen.

Verplichte vergunning

Sinds 2007 moeten alle tatoeëerders en piercers een vergunning hebben, die de GGD namens de minister van VWS uitgeeft. Die vergunning wordt alleen verleend als er is vastgesteld dat er hygiënisch wordt gewerkt. Als aanvulling op de driejaarlijkse, vooraf aangekondigde, inspecties door de GGD, is de NVWA eind 2012 gestart met onaangekondigde hygiëne-inspecties bij de vergunninghoudende shops. Dit om te controleren of ook tussen twee GGD-inspecties in wordt voldaan aan de hygiënevoorschriften. De NVWA blijft onaangekondigde hygiëne-inspecties uitvoeren.

De NVWA adviseert uitsluitend naar een shop met vergunning te gaan. Deze shops staan onder controle van GGD en NVWA. Bij tatoeëerders en piercers die zonder vergunning werken, vanuit bijvoorbeeld een keuken of zolderkamer, is geen controle op veilig werken en zijn de gezondheidsrisico’s groot. Naalden die niet schoon zijn, kunnen besmettelijke ziekten als hepatitis B en C en hiv overbrengen.

Shops met een vergunning zijn te vinden op de site www.veiligtatoeerenenpiercen.nl

Meld klachten!

Kent u een studio, salon of winkel die geen vergunning heeft? Meld dit dan bij het Klantcontactcentrum van de NVWA 0900-03 88, of via het online klachtenformulier (ook te bereiken via www.veiligtatoeerenenpiercen.nl). Via deze weg kunnen ook klachten gemeld worden die te maken hebben met overtredingen van de leeftijdgrenzen.

Meld klachten over de hygiënische omstandigheden tijdens het aanbrengen van een tatoeage bij de plaatselijke GGD.