Veel illegale tatoeëerders opgespoord dankzij meldingen

Dankzij meldingen van consumenten en vanuit de branche zelf heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de afgelopen 4 jaar bijna 500 illegale tatoeëerders opgespoord. Het gaat om ondernemers die geen vergunning hadden. Tatoeëren zonder vergunning is strafbaar. Vanaf 1 januari 2016 is ook het adverteren door illegale tatoeëerders strafbaar.

Aanpak illegale tatoeëerders en piercers werkt

Het aantal tatoeage- en piercingshops is de afgelopen jaren met bijna 50% gegroeid. Het overgrote deel van de ondernemers werkt met een vergunning; startende ondernemingen vragen doorgaans een vergunning aan. Daaruit concludeert de NVWA dat haar interventiestrategie werkt.

In de jaren 2011-2014 beschikte ongeveer 10% van de bij de GGD en NVWA bekende tatoeage- en piercingshops niet over een geldige vergunning. Bij deze illegale shops heeft de NVWA een maatregel genomen. Een deel van deze ondernemers had overigens wel een vergunning aangevraagd, maar was al van start gegaan voordat de vergunning was verleend. Door het toenemende aantal meldingen zijn steeds meer illegale thuistatoeëerders opgespoord en aangepakt.

Gewijzigde inspectiestrategie

Het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen van 2007 verbiedt het tatoeëren of piercen zonder vergunning. Ook is het verboden om bij jongeren onder de 16 jaar zonder toestemming van hun ouders tatoeages of piercings te zetten. Tot 2012 was het lastig om aan te tonen dat een illegale thuistatoeëerder een ondernemer was. Sinds mei 2012 is het wettelijk geregeld dat een ingerichte praktijkruimte voldoende is om aan te tonen dat er tatoeage- of piercingactiviteiten plaatsvinden. De NVWA heeft haar inspectiestrategie daarop aangepast. Er geldt een aangescherpt interventiebeleid, waarbij direct een boete wordt opgelegd bij het ontbreken van een vergunning.

Het is de verantwoordelijkheid van leveranciers en tatoeëerders dat alleen veilige tatoeagekleurstoffen op de markt worden gebracht en bij het tatoeëren worden gebruikt en dat het tatoeëren en piercen onder hygiënische omstandigheden gebeurt.

Door een wijziging van de Warenwet per 1 januari 2016 is het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing alleen toegestaan als de adverteerder beschikt over een vergunning. Het adverteren zonder vergunning is strafbaar.

Think before you ink!

Dit voorjaar waarschuwde de NVWA al voor het gebruik van onveilige kleurstoffen bij tatoeëren. Om consumenten te wijzen op mogelijke risico's van tatoeages werd een voorlichtingscampagne onder de noemer " Think before you ink!" gestart. Onderdeel van de publicatie van de nieuwe onderzoeksgegevens over illegale tatoeëerders is een gerichte Facebook-advertentie die jongeren in de leeftijd van 14-25 jaar wijst op de risico’s van het zetten van een tatoeage door een illegale tatoeëerder. Hen wordt aangeraden om naar een tatoeëerder met vergunning te gaan. Die zijn te vinden via de website veilig tatoeëren.