NVWA publiceert instructiefilms tatoeëerders

Om de kennis van tatoeëerders over het correct toepassen van hygiëne-richtlijnen te vergroten, heeft de NVWA in samenwerking met het RIVM een aantal instructiefilms gemaakt. De films staan op de website van de NVWA.

Close up van hand in zwarte rubber handschoen die een arm tatoeërt
©NVWA

De nieuwe instructiefilms gaan over de regelgeving rond handhygiëne, het voorkomen van besmettingsrisico’s, reinigen en desinfecteren, desinfectiemiddelen en after care. Tatoeëerders worden via mailings en sociale media geattendeerd op de films. Uit inspecties bleek dat de kennis op deze onderwerpen tekort schoot.

Risico's

De belangrijkste risico's van onhygiënisch werken zijn mens-op-mens overdraagbare ziektes zoals hepatitis B, hepatitis C en HIV. Risico's op deze ziektes worden beperkt als bedrijven de hygiënerichtlijnen voor tatoeëren en piercen goed naleven. Andere risico's zijn bacteriële infecties door onhygiënisch werken of het niet volgen van nazorginstructies.

Achtergrond

Sinds juni 2007 is er wetgeving van kracht die hygiënisch werken in tatoeageshops moet waarborgen. Tatoeage- en piercingshops moeten voldoen aan die eisen en krijgen pas een vergunning van de GGD als ze aan de eisen voldoen. Zo’n vergunning is in principe 3 jaar geldig. De NVWA voert tussentijdse onaangekondigde controles uit om te onderzoeken of nog wordt voldaan aan de hygiënevoorschriften.

Op de website veiligtatoeerenenpiercen.nl staan alle shops die een vergunning hebben.

Meer informatie

Voor vragen over dit vakbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).