Overzichtskaart Aardappelteeltverbodsgebieden

Overzichtskaart van de gebieden waar veel voortkwekingsmateriaal wordt geteeld en een aardappelteeltverbod geldt.