NVWA controleert verplichte teelt vanggewas met satellieten

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat in januari 2019 controleren of telers op zand- en lössgronden zich houden aan de verplichte teelt van een zogenoemd 'vanggewas', nadat er mais is geoogst. Dit gebeurt met behulp van satellietdata. Deze nieuwe werkwijze maakt het voor de NVWA mogelijk om gerichter te controleren op plaatsen waar geen vanggewas is opgekomen.

Tractor rijdt op veld
©NVWA

In 2017 voerde de NVWA een 1e proef uit met gerichte controles op basis van satellietdata. De werkwijze blijkt effectief en wordt nu breder ingezet.

Teelt van een vanggewas is verplicht voor alle maisteelten op zand- of lössgronden, dus ook voor korrelmais en Corn Cob Mix (CCM). Dit om uitspoeling van stikstof in het najaar en de winter te voorkomen. Deze uitspoeling is het grootst op zand- en lössgronden. Gewassen hebben stikstof nodig. Als stikstof niet of niet voldoende door het gewas wordt opgenomen kan het naar het grondwater uitspoelen, dat is slecht voor het milieu.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).