Teeltvoorschrift gesneden pootgoed

Het teeltvoorschrift gesneden pootgoed moet de kans op vermeerdering en verspreiding van ringrot te minimaliseren.

In de teeltfase is het snijden van pootgoed en het gebruik daarvan een belangrijk aandachtspunt. Een lichte ringrotbesmetting kan door het snijden 'exploderen'. Het teeltvoorschrift moet de kans op vermeerdering en verspreiding van ringrot te minimaliseren.

Uitzonderingen

Sinds 2014 geldt het verbod gesneden pootgoed te gebruiken voor de aardappelteelt. Uitzondering op het verbod is de teelt van zetmeelaardappelen en consumptieaardappelen op bedrijven waar geen reguliere NAK-pootaardappelteelt plaatsvindt. Daarnaast is het snijden van pootaardappelen op bedrijven met reguliere NAK-pootaardappelteelt verboden, behalve wanneer beide activiteiten volledig gescheiden zijn.