Teeltvoorschrift valse meeldauw en koprot

Valse meeldauw en koprot zorgen regelmatig voor problemen in de uienteelt. Het teeltvoorschrift stelt de grenzen vast waarboven de omvang van een ziektehaard niet meer wordt getolereerd.

Valse meeldauw is een zogeheten pseudoschimmel die wordt veroorzaakt door de oömyceet Peronospora destructor. Koprot wordt veroorzaakt door Botrytisschimmels (in Nederland B.aclada en B.alii). Bestrijding van de ziektes is vooral een kwestie van preventie en beheersing. Het teeltvoorschrift stelt de grenzen vast waarboven de omvang van een ziektehaard niet meer wordt getolereerd. Naast zaaiuien en plantuien, winteruien, zilveruien en picklers (allium cepa) vallen ook sjalotten (allium ascalonicum) onder de regelgeving.

Verplichtingen

Het is verplicht de belangrijkste infectiebronnen van valse meeldauw en koprot te bestrijden. Dit zijn uienafval(hopen) en ziektehaarden in uienpercelen. De Bloembollenkeuringsdienst (BKD) voert de controle op de bestrijdingsplicht uit. Locaties van afvalhopen en grote ziektehaarden meldt u bij het centrale meldpunt van de BKD via telefoonnummer 0252 419 101, of via info@bkd.eu.

Meer informatie