Kalveren naar tweede verzamelcentrum brengen

Runt u een verzamelcentrum voor runderen? Dan mag u sinds 1 juli 2020 kalveren die jonger zijn dan 12 weken van een eerste verzamelcentrum naar een tweede verzamelcentrum brengen. Lees hieronder aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Voorwaarden

  • Meld u aan bij de NVWA via de bedrijvenbeheerder.
  • Stel een drenkprotocol op. Laat dit via de bedrijvenbeheerder keuren door de NVWA. Werk volgens het door de NVWA goedgekeurde protocol.
  • Registreer de aanvoer en afvoer van de kalveren direct in het I&R-systeem tijdens het blok van de eerste of tweede verzamelslag. Meer informatie hierover vindt u in het document ‘Bijlage protocol verzamelcentra die eerste en/of tweede verzamelslag uitvoeren voor kalveren < 12 weken’. U kunt dit document opvragen bij uw bedrijvenbeheerder.
  • Werk volgens de voorwaarden uit deze bijlage. U moet de bijlage ondertekenen en toevoegen aan het protocol van uw verzamelcentrum.

Lijst verzamelcentra runderen

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan komt u op de lijst van runderverzamelcentra die een eerste en/of tweede verzamelslag van kalveren jonger dan 12 weken mogen uitvoeren. U mag pas kalveren van jonger dan 12 weken verzamelen voor een eerste of tweede verzamelslag als u op deze lijst staat.

Aanmelden blokperiodes

Wilt u een blokperiode aanmelden? Maak dan gebruik van een van de onderliggende formulieren onder het Aanvraagformulier keuring NVWA. U vindt de blokperiodes op de pagina Verzamelcentrum.