Ontwikkelingen en stand van zaken ToBRFV

Er heeft zich in de afgelopen periode een aantal ontwikkelingen voorgedaan in de bestrijding van het tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). Het betreft hier zowel tomatentelers, zaadbedrijven als detectietoetsen.

Tomatenplant
Beeld: ©NVWA

Telers

De NVWA heeft 4 tomatentelers waar eerder ToBRFV op het bedrijf is aangetoond na bemonstering van het nieuwe gewas vrijgegeven. Bij 3 bedrijven is bij de bemonstering voor vrijgave virus aangetoond. Het kan zijn dat er virus in de kas is achtergebleven of dat er een nieuwe besmetting is opgetreden. Naar aanleiding van meldingen heeft de NVWA 3 nieuwe vondsten gedaan bij tomatentelers. Dit brengt het totaal op 20 besmette bedrijven.

Zaadbedrijven

Uit tracering heeft de NVWA opnieuw zaadpartijen positief getoetst. Het betreft een kleine zaadpartij met herkomst Nederland en een grote zaadpartij met herkomst Peru. Deze partijen zijn reeds in de handel gebracht. De NVWA heeft maatregelen opgelegd. De zaadbedrijven moeten alle afnemers informeren en niet gebruikt zaad terughalen. De zaadpartijen zijn aan een klein aantal bedrijven in Nederland geleverd. De NVWA informeert deze bedrijven. Tevens informeert de NVWA de lidstaten aan wie deze partijen geleverd zijn. Tegenwoordig worden zaadpartijen getoetst voordat ze in het handelsverkeer worden gebracht. Uit deze toetsingen worden er geregeld zaadpartijen met verschillende herkomsten positief getoetst. Deze partijen mogen dan niet in het handelsverkeer worden gebracht.

Laboratoriumtesten

Vanaf 15 augustus 2020 wordt de PCR-toets, die Naktuinbouw uitvoert, ingezet voor detectie van ToBRFV. Voor monsters van zowel plantmateriaal als zaden die positief worden getoetst, volgt er een bevestigingstoets bij het Nationaal Referentiecentrum Fytosanitair (NRC) van de NVWA met een andere PCR-toets. Een veelvuldig gebruikte techniek om genetisch materiaal van bijvoorbeeld bacteriƫn en virussen aan te tonen, is de zogenoemde PCR-toets. Bij een PCR-toets wordt een specifiek stukje genetisch materiaal van een organisme dusdanig vaak vermenigvuldigd zodat het kan worden aangetoond. Deze nieuwe procedure is een uitvloeisel van de nieuwe Europese noodmaatregel ToBRFV 2020/1191 die de noodmaatregel 2019/1615 (die per 1 november 2019 in werking was getreden) vervangt.

Over ToBRFV

Het tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) is een virus dat voor kan komen op tomaat, paprika en Spaanse peper. ToBRFV behoort tot de tobamovirussen en kan schade veroorzaken in de teelt. Tobamovirussen zijn makkelijk via contact (mechanisch) overdraagbaar op waardplanten en dus zeer besmettelijk. Denk bijvoorbeeld aan besmetting via handen, handschoenen, gebruikte gereedschappen, fust of mobiele telefoons. Daarnaast zijn tobamovirussen via zaad overdraagbaar op jonge planten. Via de handel in besmet zaad en vruchten kunnen de virussen over grote afstanden worden verspreid. ToBRFV is niet schadelijk voor mens en dier.

Meldingsplicht

Sinds 1 november 2019 is het ToBRFV door de Europese Commissie aangemerkt als een bestrijdingsplichtig organisme (quarantaine organisme). Daarom geldt er een meldplicht voor een ieder die een vermoeden heeft van aanwezigheid van dit virus.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88.