Nieuwe noodmaatregelen ToBRFV

De Europese Commissie heeft 15 augustus jl. aangescherpte noodmaatregelen afgekondigd om nieuwe introducties en verspreiding van ToBRFV tegen te gaan. Deze maatregelen zijn van toepassing bij zowel import als intern verkeer en vervangen de eerdere maatregelen van september 2019.

Tomatenplant met blad met mozaïek
Beeld: ©NVWA

Deze nieuwe maatregelen zijn voornamelijk afgekondigd vanwege uitbraken in meerdere lidstaten. Zaden en planten van tomaat en Capsicum (paprika, Spaanse peper) zijn bevattelijk voor ToBRFV, hetgeen kan schade kan veroorzaken in de teelt van de gewassen tomaat en paprika.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerdere noodmaatregelen betreffen het verplicht toetsen van zaden van tomaat en Capsicum, het toetsen van oude zaadvoorraden en geharmoniseerde testmethodes. Vanaf 1 oktober aanstaande moet voor toetsing van de zaden gebruik gemaakt worden van PCR toetsen. Verder moet minimaal 20 procent van de zendingen getoetst worden bij import.

De implementatie van de noodmaatregelen vraagt veel inzet en voorbereiding van importeurs en producenten. Met ingang van 1 oktober aanstaande zal de NVWA toezien op de naleving van alle eisen uit de noodmaatregelen. De nieuwe eisen worden in hoofdlijnen duidelijk in de wetgeving zelf, voor nadere informatie en uitleg over specifieke gevallen kunt u ook de Q&A's over ToBRFV raadplegen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88.