De NVWA controleert of fabrikanten en handelaren in USB-laders zich aan de wet houden. We onderzoeken of USB-laders veilig zijn en aan alle eisen voldoen.

Meld onveilig product bij de NVWA via 0900-03 88

(gebruikelijke belkosten)

Inspectieresultaten USB-laders

In 2016 heeft de NVWA 41 USB-laders onderzocht op elektrische veiligheid, verplichte aanduidingen en de relevante delen uit het technisch dossier. Het gaat om opladers waarvan u de stekker rechtstreeks in een wandcontactdoos stopt.

Het risico van deze USB-laders is dat bij een verkeerde constructie of productie kortsluiting in de vaak kleine laders ontstaat. Deze kunnen daardoor heet worden en smelten of zelfs verbranden. Hierdoor kan een explosie of brand ontstaan. Ook kunnen staande delen onder spanning staan en kunt u bij aanraking een elektrische schok krijgen. Vertoont de lader technische gebreken, gebruik deze dan niet meer.

Zie ook

  • Wettenbank Warenwetbesluit elektrotechnische producten
  • Overheid.nl Besluit van 20 juni 2016, houdende regels voor elektrisch materiaal (Warenwetbesluit elektrisch materiaal)
  • EUR-Lex Richtlijn 2014/35/EU het op de markt brengen van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen