De NVWA controleert of fabrikanten en handelaren in USB-laders zich aan de wet houden. We onderzoeken of USB-laders veilig zijn en aan alle eisen voldoen.

Meld onveilig product bij de NVWA via 0900-0388  

(gebruikelijke belkosten)

Inspectieresultaten USB-laders

In 2016 heeft de NVWA 41 USB-laders onderzocht op elektrische veiligheid, verplichte aanduidingen en de relevante delen uit het technisch dossier. Het gaat om opladers waarvan de stekker rechtstreeks in een wandcontactdoos wordt gestopt.

Veiligheidsrisico USB-laders

Het risico van deze laders is dat bij een verkeerde constructie of productie kortsluiting in de vaak kleine laders kan ontstaan. Deze kunnen daardoor heet worden en smelten of zelfs verbranden. Hierdoor kan een explosie of brand ontstaan. Ook kunnen onder spanning staande delen aan te raken zijn met kans op een elektrische schok. Vertoont de lader technische gebreken, gebruik deze dan niet meer.