Inspectieresultaten dierenwelzijn klimaat in varkensstallen 2018

Het klimaat in varkensstallen is belangrijk voor het welzijn en de gezondheid van de varkens. In 2018 heeft de NVWA 59 inspecties van het stalklimaat van biggen en/of vleesvarkens uitgevoerd. Om het stalklimaat te beoordelen hebben inspecteurs gekeken naar omgevingskenmerken (gasconcentraties koolstofdioxide en ammoniak) en dierkenmerken (rode/vuile ogen, staart-/oorbijten en dierbevuiling). Hoewel er in een aantal gevallen hoge gasconcentraties werden gemeten, ging dit niet altijd gepaard met (voldoende) dierkenmerken die wijzen op schadelijkheid van het klimaat.