Resultaten monitoring naleving wettelijke norm koper in varkensvoer 2017

In 2017 heeft de NVWA bij vleesvarkenshouders inspecties uitgevoerd naar het gebruik van koper in het voer. Ook zijn inspecties uitgevoerd bij zeugenvarkenshouders. De belangrijkste conclusies zijn:

  • Op alle 44 bezochte vleesvarkensbedrijven voeren de varkenshouders diervoeders, waarvan het gehalte koper voldoet aan de wettelijke norm.
  • Op de onderzochte bedrijven laat de mest van varkens bij 5 en 6 weken een reductie van het kopergehalte van respectievelijk 18% en 14% zien ten opzichte van de in 2016 geconstateerde gemiddelden.
  • Het varkensvoer bij de 32 bezochte zeugenhouders voldoet aan de norm.