Rapport Naleefbeeld 2016 Wettelijke norm voor koper in varkensvoer

Het gebruik van koper in diervoeder is gebonden aan wettelijke, Europese normen. Eind 2015 en begin 2016 heeft de NVWA inspecties gedaan op vleesvarkensbedrijven om de wettelijke norm voor koper in varkensvoer te controleren.

De NVWA heeft vastgesteld dat 92% van de varkenshouders zich aan de toegestane norm houdt. In deze factsheet leest u meer over dit positieve resultaat.