Rapport Gebruik koper en zink in de varkenshouderij 2014

Diervoeder staat aan het begin van de voedselketen. Onveilig of onjuist gebruik van grondstoffen (oa. mineralen) in diervoeder heeft dan ook consequenties voor de voedselveiligheid, dier-/volksgezondheid en/of het milieu. In de maanden februari, maart en april 2014 heeft de NVWA inspecties uitgevoerd in de vleesvarkenshouderij. In deze rapportage staan de inspectieresultaten.