Wettelijke norm voor koper in varkensvoer veel beter nageleefd folder

Eind 2015 en begin 2016 heeft de NVWA-inspecties gedaan op vleesvarkensbedrijven en het kopergehalte in varkensvoer gecontroleerd. De NVWA heeft vastgesteld dat 92% van de varkenshouders zich aan de toegestane norm houdt. In deze folder leest u meer over dit positieve resultaat.