Markeren houten verpakkingen

Wereldwijd wordt steeds meer gebruik gemaakt van verpakkings- en stuwhout in het handelsverkeer. Daardoor kunnen voor planten schadelijke organismen die mogelijk in het hout zitten, ongemerkt worden verspreid. Dat is te voorkomen door houten verpakkingen door erkende bedrijven te behandelen conform ISPM 15.

Hoe herken ik behandeld hout?

U herkent behandeld hout aan het officiële IPCC-merkteken.

Merkteken verpakkingshout
Beeld: ©FAO

Eenmaal behandelen is voldoende

Hout dat eenmaal is behandeld en gemarkeerd is onbeperkt inzetbaar voor de handel met landen die ISPM 15 hebben geaccepteerd.

Behandeling met hitte

Het hout wordt ontschorst, behandeld en gemarkeerd met een merkteken als bewijs dat het op de juiste manier is behandeld. Meestal is dit een hittebehandeling op een daarvoor aangewezen plaats.

Geen fytosanitair certificaat nodig

Zendingen met hout conform ISPM 15 hebben geen fytosanitair certificaat of plantenpaspoort voor het hout nodig; het merkteken is het bewijs dat het hout in orde is.

Voor welke handelsstromen is markering met ISPM 15 verplicht?

Houten verpakkingen uit landen buiten de EU moeten bij import gemarkeerd zijn met het ISPM 15-teken. Markering is verplicht bij handel tussen landen die zich geconformeerd hebben aan ISPM 15. Voor onderlinge handel tussen EU-landen hoeven houten verpakkingen niet behandeld en gemarkeerd te zijn, met uitzondering van verpakkingshout en stuwhout van naaldhout uit Portugal en Spanje.

Voor welke bedrijven is behandelen en markeren van houten verpakkingen belangrijk?

Voor gebruikers (importeurs en exporteurs) en leveranciers (producenten) is het behandelen en markeren van houten verpakkingen belangrijk. Bedrijven die houten verpakkingen gebruiken voor het transport van bijvoorbeeld wasmachines moeten zelf controleren of houten verpakkingen gemarkeerd zijn.

Welke schadelijke organismen kunnen meekomen met houten verpakkingen?

De belangrijkste schadelijke organismen die zich via houten verpakkingen kunnen verspreiden zijn:

  • Boktorren. Meestal gaat het om de Aziatische boktor.
  • Prachtkevers. Vooral de Essenprachtkever en de Bronzen berkenboorder.
  • Het dennenhoutaaltje en de boktor Monochamus die het aaltje verspreidt.

Waar kunt u de regels over het markeren nalezen?

SMHV heeft de internationale eisen in het Handboek SMHV. Het Handboek beschrijft de wijze van behandelen van hout en het aanbrengen van markeringen. Ook staat in het handboek hoe de CI’s  inspecties uitvoeren bij bedrijven die erkend willen worden of al zijn.

Meer over markeren van houten verpakkingen

Meer over het markeren van houten verpakkingen leest u bij Verpakkingshout en stuwhout: ISPM 15