Toelichting op het invullen van het nieuwe handelsdocument dierlijke bijproducten

In Bijlage VIII, hoofdstuk III, van verordening (EU) nr. 142/2011 is een model voor het handelsdocument voor het vervoer van dierlijke bijproducten en daarvan afgeleide producten opgenomen. Dit model is gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1097/2012. Voor vervoer naar lidstaten is het gebruik van het model verplicht. Voor vervoer binnen Nederland is de vorm van het handelsdocument vrij.