K-LV-WLZVL-00, Voorscreening welzijn

Dit werkvoorschrift beschrijft de wijze waarop de Afdeling Planning onderdeel voorscreening (Vsc) van de NVWA de werkzaamheden uitvoeren in het kader van het welzijn van dieren voor transporten die verband houden met een economische bedrijvigheid bij grensoverschrijdend verkeer.

Dit document vervangt de EXA-013, welke is opgesplitst in K-LV-WLZVL-00 en K-LV-ALDIU-00.